Fönster och skyltar på hus i Lysekil

Foodcourtification kastar loss

Det är en mycket vacker septemberdag, denna dag då bloggen Foodcourtification sjösätts. Domännamnet inköptes för snart ett halvår sedan, men det har inte funnits tid att bygga upp sajten under våren och sommaren. Nu har denna tid infunnit sig och Foodcourtification.com kastar loss.

Foodcourtification är ett begrepp som som har mejslats fram i ett antal diskussioner med Niklas Bernsand (@niklasbernsand). Begreppet försöker fånga den process av globaliseringen där å ena sidan valfriheter och variationer har ökat med hjälp av bland annat frihandel, lågprisflyg samt internet med eller utan sociala tillämpningar. Å andra sidan medför de intensivare interaktionerna och kontakterna även att en del vassa kanter och skillnader slipas av i en process av närmande (cближение) mellan olika sociala skikt, nationer och kulturella fenomen och traditioner. Foodcourtification innebär därmed både ökad bredd men minskad variation samt ökad variation men minskad bredd.

Foodcourtification utspelar sig både på den globala ”foodcourten” (mattorget) och det lokala ”mattorget” (foodcourten). En allt ökande kunskap i engelska bidrar till att processen fortskrider i god takt.

Då får vi se hur den rangliga skutan klarar sig på det villande havet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *