Månadsarkiv: september 2013

INgång Husqarna fabriksmuseum

Centraliserad mångfald i detaljhandeln 2: Husqvarna

Lidl var dubbelpostens första exempel. I det andra exemplet som illustreras med Husqvarnakoncernen handlar inte produktsortimentet om livsmedel utan om trädgårds- och skogsprodukter. Husqvarna är ett av Sveriges äldsta företag, som ursprungligen anlades som en vapensmedja.

Husqvarna var en del av Electroluxkoncernen till 2006 då företaget knoppades av som ett självständigt aktiebolag. Efter denna nystart gav sig företaget ut på en omfattande inköpsrunda av konkurrerande företag.

Vid avknoppningen bestod Husqvarnakoncernan utöver Husqvarna redan av ett par varumärken med liknande produktsortiment (tex. Jonsered och Partner), men varumärkesportföljen ansågs lite mager och en runda av inköp igångsattes.

Vid inköpsrundorna under 2000-talet köptes bland annat Gardena (trädgårdsprodukter), Klippo (gräsklippare) och McCulloch (motorsågar samt andra trädgårds- och skogsverktyg).

Husqvarna har använt strategin att de inköpta bolagens varumärken blir kvar och får konkurrera med huvudmärket och varandra. Marknaden för till exempel gräsklippare eller motorsågar består av ett flertal märken, men konkurrensen sker mellan ett par företag som har samma huvudägare. Det finns en mångfald av varumärken, men delar av denna mångfald regleras från Husqvarnakoncernens huvudkontor.

Om bilden: Ingången till Husqvarna fabriksmuseum i Huskvarna.

Skylt med Lidls varumärken

Centraliserad mångfald i detaljhandeln 1: Lidl

Köpcentran tillämpar centralt planerad mångfald (se artikel), men de är knappast ensamma om att tillämpa metoden. Många affärer och varuhus saluför en mängd produkter, vilka skapar en mångfald för kunderna.

I livsmedelsbranschen kan en butik eller varuhus 1) sakna egentillverkade produkter, 2) sälja en del egna produkter under egna varumärken (tex Coop och Ica), eller 3) saluföra till stor del egna produkter och varumärken. Lidl är ett tydligt exempel på den tredje inriktningen.

På Lidls hemsida kan man läsa om företagets användande av egna varumärken: ”Till skillnad från andra butiker har vi mest egna varumärken. Det är varor som vi tar fram tillsammans med en leverantör för att kunna erbjuda våra kunder samma höga kvalitet som hos mer kända produkter men till ett lägre pris.” Anledningen till att inte produkterna heter rätt och slätt Lidl förklaras enligt följande: ”Det allra enklaste vore förstås att döpa dem till Lidl men vi har valt namn efter vad de är för slags produkter.”

Lidl erbjuder ett utbud av konkurrerande produkter, men där dessa varumärken ofta är Lidls egna. Det uppstår en atmosfär av att det finns ett viss mått av konkurrens och valmöjligheter. Lidl skapar med hjälp av sina varumärken en centralt organiserad mångfald.

Bildinfo: Skylt med ett urval av Lidls varumärken.

Fortsätt till dubbelpostens andra del om Husqvarna.

Caroli matsalar i Malmö

Köpcentrumens mattorg

Foodcourt eller mattorg används vanligen som beteckning för restaurangdelen i ett modernt köpcentrum.

Rent logistiskt skiljer sig dessa Foodcourtar från färjornas matdistribution (som beskrevs i förra bloggposten). Färjornas restauranger delar ofta på ett gemensamt kök, medan restaurangerna kring köpcentrumets mattorg ofta lagar sin mat själv. Det finns därmed en skillnad i hur den centraliserade mångfalden manifesteras.

Restaurangerna kring köpcentrats mattorg kan ha olika ägare, men de är temamässigt handplockade för att täcka in ett brett spektrum av köpcentrats besökare. Det råder inte fri etableringsrätt, vilket hade kunnat leda till att tre pizzerior öppnat vid torget. I Foodcourtens restaurangflora finns kanske en pizzeria, men denna restaurang är granne med annorlunda matställen som tex en thailändsk restaurang och en restaurang som serverar husmanskost. Mångfalden erbjuder valfrihet för shoppingtrötta besökare.

Eftersom restaurangerna ligger samlade i ett kluster kan restaurangernas stolar och bord användas på olika sätt utifrån köpcenterledningens önskemål. Restaurangerna kan ha separata matplatser, men på de mest arketypiska mattorgen delar restaurangerna matplatser för största möjliga flexibilitet. Den centralt planerade restaurangmångfalden kombineras med optimal matplatsallokering.

Om bilden: Caroli matsalar ligger i det år 2013 nyrenoverade Caroli köpcenter i centrala Malmö. Den tidigare stora ”centralrestaurangen” Kniv & Gaffel avvecklades och ersattes i en annan del av centrumet av en Foodcourt utan sittplatsoptimering. På Carolis mattorg delar inte restaurangerna på matplatserna utan deras bord & stolar är placerade bakom restaurangerna på mattorgets ”skuggsida”.

Färja anländer till Strömstad

Foodcourt som centraliserad mångfald

Begreppen foodcourt och foodcourtifiering innefattar processer av både ökad homogenisering (tex köpbeteende, konsumtion) och variation (tex livsstilsuttryck).

Ett annat särdrag för foodcourtifiering är att mångfalden är centralisered. Foodcourtens mångfald skiljer sig därmed från den mångfald såsom myller och multitud som saluförs av vänstertänkarduon Michael Hardt & Antonio Negri.

Ett handfast exempel på centraliserad mångfald är de större färjor-nöjestempel som trafikerar Östersjön. Dessa färjor har en mångfald av restauranger som täcker in olika kundsegment av färjornas passagerare – från enklare caféer via grillen och smörgårdsbordet till a la carte-restaurangerna. Matställena har även olika ”stil” såsom italiensk, amerikansk eller fransk. Det är inte bara kvalitet, service och prislapp som skapar skillnader; mångfalden produceras också av restaurangernas iscensatta atmosfärer.

Denna mångfald är skenbar såtillvida att färjorna kan ha ett centralkök som lagar maten till de olika matställena. Mångfalden är centraliserad.

Exemplet med fartygsrestaurangerna kan tyckas trivial, men som tankemodell är den ett bra hjälpmedel för djupare expeditioner in i Foodcourtens värld.

Om bilden: Color Lines färja anländer till Strömstad, juli 2013.

Californication lika fascinerande nu som 2000

Red Hot Chili Peppers släppte singeln Californication år 2000 från albumet med samma namn (1999). Både texten och videon beskriver en värld som är lika aktuell nästan femton år senare. Mer om låten och videon på Wikipedia.

Psychic spies from ChinaAnnotate
Try to steal your mind elation
Little girls from Sweden
Dream of silver screen quotations
And if you want these kind of dreams
It’s Californication

It’s the edge of the world
And all of western civilization
The sun may rise in the east
At least it settles in a final location
It’s understood that Hollywood
Sells Californication

Pay your surgeon very well
To break the spell of aging
Celebrity skin is this your chin
Or is it war you’re waging

First born unicorn
Hard core, soft porn
Dream of Californication
Dream of Cailfornication

Marry me girl be the fairy to my world
Be my very own constellation
A teenage bride with a baby inside
Getting high on information
And buy me a star on the boulevard
It’s Californication

Space may be the final frontier
But it’s made in a Hollywood basement
And Cobain can you hear the spheres
Singing songs off station to station
And Alderaan’s not far away
It’s Californication

Born and raised by those who praise
Control of population
Well, everybody’s been there
And I don’t mean on vacation

First born unicorn
Hard core, soft porn
Dream of Californication
Dream of Cailfornication

Dream of Cailfornication
Dream of Cailfornication

Destruction leads to a very rough road
But it also breeds creation
And earthquakes are to a girl’s guitar
They are just another good vibration
And tidal waves couldn’t save the world
From Californication

Pay your surgeon very well
To break the spell of aging
Sicker than the rest, there is no test
But this is what you’re craving

First born unicorn
Hard core, soft porn
Dream of Californication
Dream of Cailfornication

Dream of Cailfornication
Dream of Cailfornication

Fönster och skyltar på hus i Lysekil

Foodcourtification kastar loss

Det är en mycket vacker septemberdag, denna dag då bloggen Foodcourtification sjösätts. Domännamnet inköptes för snart ett halvår sedan, men det har inte funnits tid att bygga upp sajten under våren och sommaren. Nu har denna tid infunnit sig och Foodcourtification.com kastar loss.

Foodcourtification är ett begrepp som som har mejslats fram i ett antal diskussioner med Niklas Bernsand (@niklasbernsand). Begreppet försöker fånga den process av globaliseringen där å ena sidan valfriheter och variationer har ökat med hjälp av bland annat frihandel, lågprisflyg samt internet med eller utan sociala tillämpningar. Å andra sidan medför de intensivare interaktionerna och kontakterna även att en del vassa kanter och skillnader slipas av i en process av närmande (cближение) mellan olika sociala skikt, nationer och kulturella fenomen och traditioner. Foodcourtification innebär därmed både ökad bredd men minskad variation samt ökad variation men minskad bredd.

Foodcourtification utspelar sig både på den globala ”foodcourten” (mattorget) och det lokala ”mattorget” (foodcourten). En allt ökande kunskap i engelska bidrar till att processen fortskrider i god takt.

Då får vi se hur den rangliga skutan klarar sig på det villande havet.