Kategoriarkiv: Helgessä

Helgessä: Lordi om goda och onda som enas mot dem som har fel

I denna lite lekfulla helgessä presenteras med hjälp av Lordi förändringar av uppdelningar mellan ”goda” och ”onda”.

Här visas en storslagen variant av Lordis  Hard Rock Hallelujah. Framträdandet sändes i samband med schlagerfinalen 2007, dvs året efter Lordis seger.

De latexmonsterutstyrda svänghårdrockarna från Rovaniemi kommer för lång tid att bli ihågkomna som ett av de mer osannolika melodifestivalsbidragen (tillika vinnare) i tävlingens historia.

Lordi klev fram i rampljuset under en tid då populärkulturen  innehöll en del lek med att kombinera traditionellt mytologiskt goda och onda krafter. Skillnaden mellan goda och onda kunde i sin mest trivialiserade form komma att handla om olika kostymer eller livsstilar.

Texten i Hard Rock Hallelujah är intressant då den med bombastisk överdrift faktiskt berör ett av foodcourtifieringens centrala kännetecken: det mer eller mindre skenbara närmandet-sammansmältandet av tidigare olika sociala och kulturella fenomen, företeelser och grupperingar.

Om sången:

I en värld med ny tidsanda  har de tidigare auktoriteterna på den goda sidan kraftigt försvagats;  det råder  förvirring:

”The saints are crippled
On this sinners’ night
Lost are the lambs with no guiding light”

Detta problem kan lösas genom att de tidigare antagonisterna kan gå samman:

”Demons and angels all in one have arrived”

De goda och onda förenas inte i en kamp mellan GOTT och ONT, utan mellan SANT och FALSKT:

”All we need is lightning
With power and might
Striking down the prophets of FALSE”

Nåväl, de goda har förenat sig med de onda mot dem som inte står för det sanna. De goda kan självtillräckligt peka finger på dem som har fel; i förlängningen uppkommer från motsatsen sant – falskt en ny uppdelning mellan ”goda” och ”onda”. De goda finner sig nya ”onda” och orkar inte lyssna på hur den gråsvartoranga eminensen Hr Lordi sammanfattar den uppkomna alliansen mellan gott och ont:

”Wings on my back
I got horns on my head
My fangs are sharp
And my eyes are red
Not quite an angel
Or the one that fell
Now choose to join us or go straight to Hell”

Så kan det gå.

— SÅNGTEXTEN —

Hard Rock Hallelujah!
Hard Rock Hallelujah!

The saints are crippled
On this sinners’ night
Lost are the lambs with no guiding light

The walls come down like thunder
The rock’s about to roll
It’s the arockalypse
Now bare your soul

All we need is lightning
With power and might
Striking down the prophets of FALSE
As the moon is rising
Give us the sign
Now let us rise up in awe

Rock ’n Roll angels bring thyn Hard Rock Hallelujah
Demons and angels all in one have arrived
Rock ’n Roll angels bring thyn Hard Rock Hallelujah
In God’s creation supernatural high

The true believers
Thou shall be saved
Brothers and sisters, keep strong in the faith

On the day of Rockoning
It’s who dares, wins
You will see the jokers soon’ll be the new kings

All we need is lightning
With power and might
Striking down the prophets of FALSE
As the moon is rising
Give us the sign
Now let us rise up in awe

Rock ’n Roll angels bring thyn Hard Rock Hallelujah
Demons and angels all in one have arrived
Rock ’n roll angels bring thyn Hard Rock Hallelujah
In God’s creation supernatural high

Wings on my back
I got horns on my head
My fangs are sharp
And my eyes are red
Not quite an angel
Or the one that fell
Now choose to join us or go straight to Hell

Hard Rock Hallelujah!
Hard Rock Hallelujah!
Hard Rock Hallelujah!
Hard Rock Yeah!

Rock ’n Roll angels bring thyn Hard Rock Hallelujah
Demons and angels all in one have arrived
Rock ’n Roll angels bring thyn Hard Rock Hallelujah
In God’s creation supernatural high

Hard Rock Hallelujah!

Farsta centrum på natten för länge sedan

Abc-staden Farsta då, nu och i framtiden

Bloggen Foodcourtification blickar inte endast framåt från sin position i samtiden. Blickar bakåt ger väl så många insikter och ledtrådar om utvecklingen. För närvarande befinner sig redaktionen i Farsta, en av den svenska stadsplaneringsmodernismens kraftigaste utropstecken. I denna helgessä ges ett par korta nedslag från områdets historia från sin uppkomst som ABC-stad, via det symboliska slut som ABC-stad som nedläggningen av Farsta gymnasium representerar, samt en snabb blick framåt – mot en dystopisk eller godartad framtid.

Centrumvärdinnor
Centrumvärdinnor

ABC-staden skapades under den sociala ingenjörskonstens guldålder. Ett antal områden i Sverige planlades och byggdes enligt Arbete, Bostad och Centrum-modellen. Farsta och Vällingby blev de största och mest kända exemplen på denna stadsplaneringsmodell. Båda satellitstäderna byggdes upp i slutet på 1950- och början på 60-talet. ABC-städerna blev internationellt uppmärksammade.

Grundtanken med ABC-staden var att satellitförstäder byggdes en bit från en stads historiska centrum. Satellitstäderna skulle i stort sett bli självfungerande enheter fyllda av Arbeten, Bostäder samt Centrum med butiker och viktiga samhälls- och kulturfunktioner. I teorin skulle en person kunna leva ett fullgott liv från vaggan till graven inom ABC-stadens gränser. Föräldrar skulle kunna lämna sina barn på skolan innan de promenerade till arbetsplatsen. På hemvägen kunde livsmedel och annat som behövdes i hushållet köpas i det närbelägna köpcentrat. På fritiden kunde invånarna låna böcker, gå på teater eller bio. För den sport- och friluftsintresserade fanns naturen runt hörnet och sporthallar erbjöd inomhusaktiviteter.

De nya ABC-invånarna skulle egentligen aldrig behöva åka till det urmodiga och sunkiga historiska centrumet. De nya ABC-människorna behövde inte den gamla staden, men samhällsplanerarna kunde inte låta de gamla stadskärnorna få leva vidare utan de utsatte ofta städerna för hårdhänt ”citysanering”.

Nu

Farsta gymnasium
Farsta gymnasium

ABC-städerna utvecklades inte riktigt som de sociala ingenjörerna hade hoppats. De gamla städerna fortsatte att locka med sin historia och mångfald. Det gick inte heller att  anpassa arbetsplatser med rätt arbetskraft inom ABC-staden, vilket ledde till att många fick långa resvägar från ABC-stad till centrum eller till annan ABC-stad.

Det har nu gått mer än femtio år sedan invigningen av Farsta. Området har behållit en hel del av sin modernistiska karaktär. Köpcentrumet renoverades 2006-2008 för att svara bättre till de nya konsumtionsmönstren. För närvarande planeras en viss utbyggnad av Farsta centrum med bostadsförtätning. Inflyttningen till Stockholmsområdet är stor  och det råder både bostads- och platsbrist. Bristen löses genom olika förtätningsprogram. Farsta förblir därmed relativt attraktivt för inflyttare.

Den största förändringen för ABC-modellen har troligen genomförts inom skolans värld. Genom det fria skolvalet bröts närhetsprincipen och skolbarn kunde välja skolor utanför ABC-staden. För en del skolor har denna utveckling varit katastrofal. Farsta gymnasium, som var det högsta skolstadiet i ABC-staden, var länge en fullgod skola för invånarna i den varierade bebyggelsen i Farsta. I skolan gick barn från ABC-stadens olika samhällsklasser.

Med fria skolvalet ändrades gymnasiet socioekonomiskt, då elever från ”studiemotiverade hem” sökte sig till innerstadens prestigeskolor samt även etniskt, då svenska elever sökte sig till andra skolor. Denna utveckling pågick så länge och så djupgående att Stockholms stad såg ingen framtid för skolan längre. Den kommer att stängas 2013-2014. Katarina Gunnarsson har gjort ett intressant reportage om skolans nedgång och fall:  Fria skolvalets förlorare – Farsta gymnasium.

Framtiden

Buss och röda hus i Farsta
Höghus i Farsta

Hur ter sig då framtiden för ett Farsta utan kommunalt gymnasium? Antagligen ganska ljus. Farsta är en stor stadsdel med goda kommunikationer och den nya bebyggelsen kommer troligen föra med sig nya nettoskattebetalare. Det nyrenoverade köpcentrat är attraktivt och sporthallarna har också renoverats nyligen.

De som har passerat skol- och gymnasieåldern och har en stabil inkomst behöver nog inte oroa sig för att Farsta centrum kommer att förslummas till den grad som skildras i Tarik Salehs animerade film Metropia (2009). Filmen utspelas i ett dystopiskt Sverige-Europa år 2024. Huvudpersonen i filmen, callcentersanställde Roger,  är en representant för den hord av löntagare som arbetar på dåligt betalda arbeten med usla karriärutsikter.  Befolkningen kontrolleras på ett omständigt sätt med hjälp av hårschampo. Detta schampo har ledande egenskaper, vilket ger en nästan osynlig elit möjlighet att få tillträde till den lilla människans hjärna och tankar. I posten Metropia 2024: Från Farsta med tunnelbana ut i världen visas filmens officiella trailer.

Bloggen kommer att återkomma till  Metropia, men i den här artikeln nämns endast hur Rogers framtida Farsta ser ut. I filmen råder fattigdom och förfall men det är svårt att tänka sig det hus som Roger bor i kommer att förfalla i en sådan omfattning de närmsta tio åren. För närvarande är huset en välunderhållen bostadsrättsförening. Det är i och för sig omöjligt att sia om bostadsbubblan spricker eller inte och/ eller Sverige faller ner i en djup depression.

Tre höghus, Farsta
Höghuset som fiktive karaktären Roger bodde i.
Tre höghus vid centrum
”Wok & Indisk fast food” i Farsta Centrum

Om bilderna: Huvudbilden och Centrumvärdinnorna finns uppsatta på själva köpcentrumet. Bilderna är avfotograferade av Foodcourtification. Övriga bilder är tagna i området av Foodcourtification.