Etikettarkiv: Farsta

Farsta centrum på natten för länge sedan

Abc-staden Farsta då, nu och i framtiden

Bloggen Foodcourtification blickar inte endast framåt från sin position i samtiden. Blickar bakåt ger väl så många insikter och ledtrådar om utvecklingen. För närvarande befinner sig redaktionen i Farsta, en av den svenska stadsplaneringsmodernismens kraftigaste utropstecken. I denna helgessä ges ett par korta nedslag från områdets historia från sin uppkomst som ABC-stad, via det symboliska slut som ABC-stad som nedläggningen av Farsta gymnasium representerar, samt en snabb blick framåt – mot en dystopisk eller godartad framtid.

Centrumvärdinnor
Centrumvärdinnor

ABC-staden skapades under den sociala ingenjörskonstens guldålder. Ett antal områden i Sverige planlades och byggdes enligt Arbete, Bostad och Centrum-modellen. Farsta och Vällingby blev de största och mest kända exemplen på denna stadsplaneringsmodell. Båda satellitstäderna byggdes upp i slutet på 1950- och början på 60-talet. ABC-städerna blev internationellt uppmärksammade.

Grundtanken med ABC-staden var att satellitförstäder byggdes en bit från en stads historiska centrum. Satellitstäderna skulle i stort sett bli självfungerande enheter fyllda av Arbeten, Bostäder samt Centrum med butiker och viktiga samhälls- och kulturfunktioner. I teorin skulle en person kunna leva ett fullgott liv från vaggan till graven inom ABC-stadens gränser. Föräldrar skulle kunna lämna sina barn på skolan innan de promenerade till arbetsplatsen. På hemvägen kunde livsmedel och annat som behövdes i hushållet köpas i det närbelägna köpcentrat. På fritiden kunde invånarna låna böcker, gå på teater eller bio. För den sport- och friluftsintresserade fanns naturen runt hörnet och sporthallar erbjöd inomhusaktiviteter.

De nya ABC-invånarna skulle egentligen aldrig behöva åka till det urmodiga och sunkiga historiska centrumet. De nya ABC-människorna behövde inte den gamla staden, men samhällsplanerarna kunde inte låta de gamla stadskärnorna få leva vidare utan de utsatte ofta städerna för hårdhänt ”citysanering”.

Nu

Farsta gymnasium
Farsta gymnasium

ABC-städerna utvecklades inte riktigt som de sociala ingenjörerna hade hoppats. De gamla städerna fortsatte att locka med sin historia och mångfald. Det gick inte heller att  anpassa arbetsplatser med rätt arbetskraft inom ABC-staden, vilket ledde till att många fick långa resvägar från ABC-stad till centrum eller till annan ABC-stad.

Det har nu gått mer än femtio år sedan invigningen av Farsta. Området har behållit en hel del av sin modernistiska karaktär. Köpcentrumet renoverades 2006-2008 för att svara bättre till de nya konsumtionsmönstren. För närvarande planeras en viss utbyggnad av Farsta centrum med bostadsförtätning. Inflyttningen till Stockholmsområdet är stor  och det råder både bostads- och platsbrist. Bristen löses genom olika förtätningsprogram. Farsta förblir därmed relativt attraktivt för inflyttare.

Den största förändringen för ABC-modellen har troligen genomförts inom skolans värld. Genom det fria skolvalet bröts närhetsprincipen och skolbarn kunde välja skolor utanför ABC-staden. För en del skolor har denna utveckling varit katastrofal. Farsta gymnasium, som var det högsta skolstadiet i ABC-staden, var länge en fullgod skola för invånarna i den varierade bebyggelsen i Farsta. I skolan gick barn från ABC-stadens olika samhällsklasser.

Med fria skolvalet ändrades gymnasiet socioekonomiskt, då elever från ”studiemotiverade hem” sökte sig till innerstadens prestigeskolor samt även etniskt, då svenska elever sökte sig till andra skolor. Denna utveckling pågick så länge och så djupgående att Stockholms stad såg ingen framtid för skolan längre. Den kommer att stängas 2013-2014. Katarina Gunnarsson har gjort ett intressant reportage om skolans nedgång och fall:  Fria skolvalets förlorare – Farsta gymnasium.

Framtiden

Buss och röda hus i Farsta
Höghus i Farsta

Hur ter sig då framtiden för ett Farsta utan kommunalt gymnasium? Antagligen ganska ljus. Farsta är en stor stadsdel med goda kommunikationer och den nya bebyggelsen kommer troligen föra med sig nya nettoskattebetalare. Det nyrenoverade köpcentrat är attraktivt och sporthallarna har också renoverats nyligen.

De som har passerat skol- och gymnasieåldern och har en stabil inkomst behöver nog inte oroa sig för att Farsta centrum kommer att förslummas till den grad som skildras i Tarik Salehs animerade film Metropia (2009). Filmen utspelas i ett dystopiskt Sverige-Europa år 2024. Huvudpersonen i filmen, callcentersanställde Roger,  är en representant för den hord av löntagare som arbetar på dåligt betalda arbeten med usla karriärutsikter.  Befolkningen kontrolleras på ett omständigt sätt med hjälp av hårschampo. Detta schampo har ledande egenskaper, vilket ger en nästan osynlig elit möjlighet att få tillträde till den lilla människans hjärna och tankar. I posten Metropia 2024: Från Farsta med tunnelbana ut i världen visas filmens officiella trailer.

Bloggen kommer att återkomma till  Metropia, men i den här artikeln nämns endast hur Rogers framtida Farsta ser ut. I filmen råder fattigdom och förfall men det är svårt att tänka sig det hus som Roger bor i kommer att förfalla i en sådan omfattning de närmsta tio åren. För närvarande är huset en välunderhållen bostadsrättsförening. Det är i och för sig omöjligt att sia om bostadsbubblan spricker eller inte och/ eller Sverige faller ner i en djup depression.

Tre höghus, Farsta
Höghuset som fiktive karaktären Roger bodde i.
Tre höghus vid centrum
”Wok & Indisk fast food” i Farsta Centrum

Om bilderna: Huvudbilden och Centrumvärdinnorna finns uppsatta på själva köpcentrumet. Bilderna är avfotograferade av Foodcourtification. Övriga bilder är tagna i området av Foodcourtification.

 

 

Metropia 2024: Från Farsta med tunnelbana ut i världen

Inför en längre helgessä om stadsdelen Farsta i Stockholm bjuder Foodcourtification.com på en trailer om den svenska, animerade filmen Metropia. Handlingen utspelas i en nära framtid (2024), där ett dystopiskt Europa knyts samman med ett jättelikt tunnelbanenät.

En av nätets stationer ligger i Farsta i södra Stockholm. Filmens huvudperson, Roger, bor i ett av de mest karaktäristiska bostadshusen i ett mycket nedgånget Farsta. Han arbetar på callcenter en bit från bostaden, men vägrar konsekvent att åka till jobbet med tunnelbana – det pågår något konstigt där nere, brukar han berätta för sin inte lika skeptiskt inställda flickvän. Trots besväret cyklar han mellan arbete och bostad.

En morgon finner Roger cykeln sönderslagen! Hur ska han nu ta sig till jobbet? Med stor tvekan går han mot tunnelbanestationens ingång. Där öppnas de automatiska dörrarna. Roger kliver in och äventyret kan börja!

Lite mer om filmen på Wikipedia.

Läs mer om Farstas historia som ABC-stad i posten Abc-staden Farsta då, nu och i framtiden.