Etikettarkiv: Avpixlat

Twitteräggprofil

Dagen då Avpixlatäggen tågade in på Twitter

Utvecklingen av sociala medier och internet är rasande snabb och det är ibland svårt att i informationsfloden skilja de enstaka händelser och utspel som är dagsländor från de som kan ha inflytande över längre tid.

En enskild händelse som faktiskt förändrade debattklimatet inom den politiska sfären av det svenskspråkiga Twitter var en artikel som publicerades på Avpixlat den 22 november 2012. Artikelns namn var Avpixlats Twitter-skola – Ta del i debatten du också!

I artikeln lärde Avpixlat ut grunderna för Twitter. Den bakomliggande tanken var att delar av Avpixlats läsekrets skulle utmana den då relativt homogena twitterallmänheten som använde hashtaggen #svpol.

Strax efter artikeln publicerats började det dyka upp nyregistrerade användare på #svpol med den karaktäristiska nybörjaravataren som tilldelas ett nyöppnat konto. Flera av kontona var allt annat än passiva och de kastade sig in i flödet med frågor och påstående som är stapelvaror på Avpixlat, men som hade varit ovanliga på #svpol.

Flödets stammisar togs till stor del med överraskning och reaktionerna blev både arga, ledsna och besvikna. Det upplevdes som att den städade atmosfären förstördes av de oborstade Avpixlatanvändarna (”näthatarna”). En del hoppades att med hjälp av olika metoder av bortjagande, blockande och isolering skulle den trevliga atmosfären på #svpol återställas. Andra menade att förändringen troligen skulle bli permanent. Det visade sig snart att den senare åsikten var korrekt. Många Avpixlattwittrare stannade kvar i flödet även efter att nyhetens behag hade avklingat ett par dagar senare.

En del av de etablerade användarna slutade använda hashtaggen – andra försökte skapa nya politiska flöden som #svpt. Dessa reträtter minskade inte #svpols betydelse på något grundläggande sätt och sedan den 22 november 2012 råder ett brus i #svpol med en större spridning av åsikter.

Ur ett Foodcourtifieringsperspektiv visar historien om Avpixlatartikeln tydligt på hur en rådande konsensuskultur utmanades och förändrades av en alternativ och motsättande politisk strömning som stormade in på arenan. Plattformen Twitter är av utpräglad yttrandefrihetskaraktär och därigenom kunde den etablerade konsensuskulturen inte hindra att Avpixlatanvändarna helt enkelt tog sig en stor plats på debattforumet med hashtaggen #svpol.